> Насловна страна > e-услуге по теми > e-услуге по слову > e-услуге по служби > Контакт > Помоћ


е-услуга: Захтев за издавање локацијске дозволе
Преузмите образац
надлежна служба
Градске Управе:
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1/VIII-X,
e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs

Љиљана Новаковић, секретар, 715-7212,
Гордана Живковић, заменик, 715-7212, факс 3376-365
Писарница на којој се могу поднети обрасци налази се у Краљице Марије 1, у приземљу. Ради сваког радног дана од 7,30 до 16,30 часова.