> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć


e-usluga: Zahtev za uknjižbu stana
Preuzmite obrazac
nadležna služba
Gradske Uprave:
Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove, građevinsku i urbanističku inspekciju

27. marta 43-45, centrala: 3227-241

Info služba: 2750-237, faks 3222-420
Dežurna služba građevinske inspekcije: 3220-441
e-mail: imovina@beograd.gov.rs

Petar Živanović, sekretar, 2750-237
Jelena Šušović-Mikić, zamenik, 3292-427

Uprava za imovinsko-pravne poslove
Mila Rajnić, direktor, 2750-237Uprava za imovinsko - pravne poslove

Pisarnica na kojoj se mogu podneti obrasci nalazi se u 27. marta 43-45, u prizemlju. Radi svakog radnog dana od 8 do 17 časova.