> Насловна страна > e-услуге по теми > e-услуге по слову > e-услуге по служби > Контакт > Помоћ

Помоћ

Портал е-Управа града Београда је место на коме брзо, лако и једноставно можете приступити електронским услугама надлежних служби Градске управе. Услуге су намењене физичким и правним лицима на територији града Београда.

Услугама надлежних служби Градске управе можете да приступите на три начина:
    1. Одабир е-услуге према теми
    2. Одабир е-услуге према почетном слову
    3. Одабир е-услуге према надлежној служби

Теме су подељене према животним областима и ситуацијама и можете им приступити као физичко или правно лице, у зависности од конкретне потребе. Одабиром теме брзо и једноставно доћи ћете до листе е-услуга надлежних служби Градске управе и приступити жељеном обрасцу.

Претрагом е-услуге према почетном слову приступићете листи свих е-услуга чије име почиње одабраним словом и на тај начин ћете лако преузети жељени образац.

Уколико знате у надлежности које службе Градске управе је услуга која вам је потребна, одабраћете надлежну службу и приступићете листи њених е-услуга. Одабиром те услуге приступате жељеном обрасцу.

Такође, можете користити и класичну претрагу уносом дела речи или целе речи из назива услуге или детаљнију напредну претрагу.

Одабиром е-услуге на било који од наведених начина добијате информације о томе која је служба Градске управе надлежна, адресу и контакт податке, радно време и место где се предаје образац. Преузети образац можете попунити и предати на писарници надлежне службе Градске управе.